آزمایش CBC آزمایش CBC

آزمایش CBC

برای اینکه از نتیجه آزمایشات با خبر شوید و نگرانی تان قبل از مراجعه به پزشک برطرف شود، تفسیر آزمایش CBC را به روشی ساده برایتان بازگو می کنیم .آزمایش CBC به تفسیر سلول های خونی و پلاکت های خون می پردازد. برای این آزمایش نیازی نیست