بیماری هپاتیت خودایمن بیماری هپاتیت خودایمن

بیماری هپاتیت خودایمن

هپاتیت اتوایمیون یکی از علل کمتر شایع شده هپاتیت مزمن می باشد. هپاتیت مزمن به معنای التهاب طولانی مدت کبد است.هپاتیت اتوایمیون عبارت است از وضعیتی که در آن دستگاه ایمنی بدن به اشتباه نسبت به بافت کبد حساس شده و به آن حمله می کند