ساعت فعالیت آزمایشگاه ساعت فعالیت آزمایشگاه

ساعت فعالیت آزمایشگاه

ازمايشگاه پارس يزد كماكان جهت ارائه خدمات به بيماران و مراجعين در اين ايام با رعايت موارد بهداشتي مشغول به كار ميباشد. ساعت كار ٧ صبح الي ١٠ شب پنجشنبه ها تا ٧ صبح تا ٧ شب