عفونت های مهم در دوران حاملگی عفونت های مهم در دوران حاملگی

عفونت های مهم در دوران حاملگی

برخی از بیماریهای عفونی در دوران بارداری ممکن است که برای جنین مخاطره انگیز بوده و سبب سقط جنین ، بیماری کودک و یا نقص خلقت گردند . بر اساس استانداردهای موجود (Disease specific standards) میتوان عفونتهای مزبوط را به ۲ گروه تقسیم ک