مرکز  صفائیه آزمایشگاه پارس مرکز صفائیه آزمایشگاه پارس

مرکز صفائیه آزمایشگاه پارس

با سلام جهت ارائه خدمات به همشهریان عزیز مرکز صفائیه یزد آزمایشگاه پارس واقع در صفائیه بلوار دانشگاه خیابان تندگویان راه اندازی شد