آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

تشخیص مولکولی-PCR-

تشخیص مولکولی-PCR-

این آزمایش به صورت تحصصی توسط کادر مجرب آزمایشگاه پارس  انجام می شود  در ضمن شما می توانید درخواست خود را  از طریق سایت پس از عضویت  و ثبت درخواست ارسال نمایید