آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

ایمونولوژی

ایمونولوژی

این آزمایش به صورت تحصصی توسط کادر مجرب آزمایشگاه پارس  انجام می شود  در ضمن شما می توانید درخواست خود را  از طریق سایت پس از عضویت  و ثبت درخواست ارسال نمایید