آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

الکتروکمی لومینسانس

الکتروکمی لومینسانس

با این روش کلیه آزمایشات هورمونی و تومور مارکرها به روش تمام اتو ماتیک با دقت و سرعت بالا توسط کادر تخصصی ازمایشگاه پارس انجام میگردد.