آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

آلرژی

آلرژی

در بخش الرژی سطح سرمی چندین نوع الرژن در خون بررسی میشود.این آزمایش به صورت تحصصی توسط کادر مجرب آزمایشگاه پارس  انجام می شود  در ضمن شما می توانید درخواست خود را  از طریق سایت پس از عضویت  و ثبت درخواست ارسال نمایید